A  A+ A+

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 14.93% 15.59% 16.25% 16.91% 17.57% 18.23% 18.89% 19.55% 20.21% 20.87%
danych 15.58% 16.24% 16.90% 17.56% 18.22% 18.88% 19.54% 20.20% 20.86% 21.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  644  3.41
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 646  13.99
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  62  0.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 758  9.30
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  74  0.39
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 464  28.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  362  1.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 165  11.45
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 822  25.50
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  674  3.56
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  241  1.27
  Komitety razem 18 912  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Poręba 7 233  1 458  1 458  20.16  1 396  95.75
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  19.59  8 072  97.01
Irządze 2 298  343  343  14.93  330  96.21
Kroczyce 5 138  844  844  16.43  822  97.39
Łazy 13 258  2 574  2 573  19.41  2 479  96.35
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  19.78  1 530  98.20
Pilica 7 326  1 577  1 577  21.53  1 526  96.77
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  19.86  1 289  95.62
Włodowice 4 416  715  715  16.19  672  93.99
Żarnowiec 3 849  824  824  21.41  796  96.60
Powiat ogółem 100 653  19 562  19 561  19.43  18 912  96.68