A  A+ A+

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 14.65% 15.09% 15.54% 15.98% 16.43% 16.87% 17.31% 17.76% 18.20% 18.65%
danych 15.08% 15.53% 15.97% 16.42% 16.86% 17.30% 17.75% 18.19% 18.64% 19.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  192  3.28
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  641  10.96
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  25  0.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  415  7.10
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  964  16.49
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  156  2.67
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 641  28.07
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 347  23.04
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  383  6.55
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  83  1.42
  Komitety razem 5 847  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Działoszyce 4 431  649  649  14.65  623  95.99
Kije 3 745  648  648  17.30  615  94.91
Michałów 3 885  615  615  15.83  575  93.50
Pińczów 18 589  3 549  3 549  19.09  3 427  96.56
Złota 3 900  630  630  16.15  607  96.35
Powiat ogółem 34 550  6 091  6 091  17.63  5 847  95.99