A  A+ A+

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 12.28% 12.77% 13.27% 13.76% 14.26% 14.75% 15.24% 15.74% 16.23% 16.73%
danych 12.76% 13.26% 13.75% 14.25% 14.74% 15.23% 15.73% 16.22% 16.72% 17.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  199  2.40
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 036  12.50
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  510  6.15
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  74  0.89
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 913  35.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  223  2.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  594  7.17
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 369  28.59
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  272  3.28
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  97  1.17
  Komitety razem 8 287  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Barlinek 15 628  2 667  2 667  17.07  2 567  96.25
Boleszkowice 2 337  287  287  12.28  276  96.17
Dębno 16 461  2 836  2 835  17.22  2 722  96.01
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  15.20  2 408  96.40
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  12.48  314  94.01
Powiat ogółem 53 541  8 623  8 621  16.10  8 287  96.13