A  A+ A+

Powiat policki 

policki
brak 22.56% 23.40% 24.24% 25.08% 25.92% 26.76% 27.60% 28.44% 29.28% 30.12%
danych 23.39% 24.23% 25.07% 25.91% 26.75% 27.59% 28.43% 29.27% 30.11% 30.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  497  3.67
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 544  11.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 159  8.57
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  170  1.26
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 982  44.22
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  504  3.73
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  303  2.24
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 975  21.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  241  1.78
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  154  1.14
  Komitety razem 13 529  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  30.96  4 300  97.75
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  22.56  1 882  97.46
Nowe Warpno 1 327  302  302  22.76  289  95.70
Police 32 038  7 333  7 333  22.89  7 058  96.25
Powiat ogółem 56 131  13 967  13 965  24.88  13 529  96.88