A  A+ A+

Miasto Mosina

Mosina
brak 19.50% 21.22% 22.93% 24.65% 26.37% 28.09% 29.80% 31.52% 33.24% 34.95%
danych 21.21% 22.92% 24.64% 26.36% 28.08% 29.79% 31.51% 33.23% 34.94% 36.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  147  2.78
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  56  1.06
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  654  12.36
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 238  23.39
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  276  5.22
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  158  2.99
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  407  7.69
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 096  39.61
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  260  4.91
  Komitety razem 5 292  100