A  A+ A+

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 17.75% 19.41% 21.07% 22.72% 24.38% 26.04% 27.70% 29.36% 31.01% 32.67%
danych 19.40% 21.06% 22.71% 24.37% 26.03% 27.69% 29.35% 31.00% 32.66% 34.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  838  4.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  5 241  26.99
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 405  7.24
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 923  25.35
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  522  2.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 657  8.53
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 184  21.55
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  432  2.22
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  215  1.11
  Komitety razem 19 417  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  28.17  3 867  97.16
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  17.75  1 052  96.51
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  23.07  1 813  94.57
Koronowo 19 383  3 915  3 915  20.20  3 765  96.17
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  20.44  1 447  95.70
Osielsko 9 187  3 154  3 154  34.33  3 072  97.40
Sicienko 7 712  1 766  1 766  22.90  1 668  94.45
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  21.92  2 733  96.74
Powiat ogółem 85 143  20 161  20 159  23.68  19 417  96.32