A  A+ A+

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 12.19% 12.95% 13.72% 14.48% 15.25% 16.01% 16.77% 17.54% 18.30% 19.07%
danych 12.94% 13.71% 14.47% 15.24% 16.00% 16.76% 17.53% 18.29% 19.06% 19.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  160  3.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  819  18.87
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  300  6.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 181  27.21
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  70  1.61
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  667  15.37
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  989  22.79
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  114  2.63
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  40  0.92
  Komitety razem 4 340  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  19.83  2 082  95.81
Dębowa Łąka 2 544  373  373  14.66  358  95.98
Książki 3 407  530  530  15.56  509  96.04
Płużnica 3 930  631  631  16.06  607  96.20
Wąbrzeźno 6 807  830  830  12.19  784  94.46
Powiat ogółem 27 646  4 537  4 537  16.41  4 340  95.66