A  A+ A+

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 11.05% 12.36% 13.67% 14.97% 16.28% 17.59% 18.90% 20.21% 21.51% 22.82%
danych 12.35% 13.66% 14.96% 16.27% 17.58% 18.89% 20.20% 21.50% 22.81% 24.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  308  2.34
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 027  7.81
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  934  7.11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 817  21.44
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  229  1.74
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 384  18.14
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 773  36.32
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  404  3.07
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  266  2.02
  Komitety razem 13 142  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  22.15  7 898  97.34
Ciechanów 5 397  706  706  13.08  679  96.18
Glinojeck 6 428  710  710  11.05  669  94.23
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  15.23  473  96.93
Grudusk 3 087  563  563  18.24  543  96.45
Ojrzeń 3 496  441  441  12.61  417  94.56
Opinogóra Górna 4 778  692  692  14.48  666  96.24
Regimin 4 069  982  982  24.13  943  96.03
Sońsk 6 408  897  897  14.00  854  95.21
Powiat ogółem 73 500  13 595  13 593  18.49  13 142  96.68