A  A+ A+

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 11.01% 11.65% 12.28% 12.92% 13.56% 14.20% 14.83% 15.47% 16.11% 16.74%
danych 11.64% 12.27% 12.91% 13.55% 14.19% 14.82% 15.46% 16.10% 16.73% 17.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  145  2.41
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  524  8.71
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  422  7.01
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 764  29.32
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  149  2.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  347  5.77
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 152  35.77
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  436  7.25
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  77  1.28
  Komitety razem 6 016  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Baborów 5 148  567  567  11.01  535  94.36
Branice 5 853  893  893  15.26  824  92.27
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  17.38  3 159  96.19
Kietrz 9 150  1 579  1 579  17.26  1 498  94.87
Powiat ogółem 39 050  6 323  6 323  16.19  6 016  95.14