A  A+ A+

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 11.08% 11.92% 12.76% 13.59% 14.43% 15.27% 16.11% 16.95% 17.78% 18.62%
danych 11.91% 12.75% 13.58% 14.42% 15.26% 16.10% 16.94% 17.77% 18.61% 19.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  475  3.74
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 114  8.76
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 088  8.56
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 632  44.31
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  328  2.58
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  432  3.40
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 718  21.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  707  5.56
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  217  1.71
  Komitety razem 12 711  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  19.46  9 439  96.71
Bierawa 6 269  911  910  14.52  862  94.73
Cisek 4 706  548  548  11.64  524  95.62
Pawłowiczki 6 409  710  710  11.08  660  92.96
Polska Cerekiew 3 592  508  508  14.14  475  93.50
Reńska Wieś 6 758  806  806  11.93  751  93.18
Powiat ogółem 77 880  13 245  13 242  17.00  12 711  95.99