A  A+ A+

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 14.52% 15.61% 16.70% 17.80% 18.89% 19.98% 21.07% 22.16% 23.26% 24.35%
danych 15.60% 16.69% 17.79% 18.88% 19.97% 21.06% 22.15% 23.25% 24.34% 25.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  136  2.08
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  713  10.88
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  373  5.69
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 012  30.70
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  159  2.43
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  759  11.58
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 597  24.37
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  717  10.94
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  88  1.34
  Komitety razem 6 554  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Domaszowice 2 983  759  759  25.44  701  92.36
Namysłów 20 882  4 392  4 391  21.03  4 207  95.81
Pokój 4 345  631  631  14.52  597  94.61
Świerczów 2 912  539  539  18.51  510  94.62
Wilków 3 640  572  572  15.71  539  94.23
Powiat ogółem 34 762  6 893  6 892  19.83  6 554  95.10