A  A+ A+

Powiat augustowski 

augustowski
brak 10.91% 11.84% 12.76% 13.69% 14.61% 15.54% 16.47% 17.39% 18.32% 19.24%
danych 11.83% 12.75% 13.68% 14.60% 15.53% 16.46% 17.38% 18.31% 19.23% 20.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  187  2.27
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  594  7.22
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  33  0.40
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  502  6.10
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 760  21.39
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  195  2.37
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 015  12.33
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 627  44.08
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  44  0.53
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  183  2.22
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  89  1.08
  Komitety razem 8 229  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Augustów 24 295  4 904  4 901  20.17  4 782  97.57
Augustów 5 427  883  881  16.23  858  97.39
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  10.91  491  98.79
Lipsk 4 584  718  718  15.66  694  96.66
Nowinka 2 434  430  430  17.67  410  95.35
Płaska 2 182  348  348  15.95  341  97.99
Sztabin 4 341  684  684  15.76  653  95.47
Powiat ogółem 47 820  8 464  8 459  17.69  8 229  97.28