A  A+ A+

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 9.12% 10.14% 11.16% 12.18% 13.20% 14.23% 15.25% 16.27% 17.29% 18.31%
danych 10.13% 11.15% 12.17% 13.19% 14.22% 15.24% 16.26% 17.28% 18.30% 19.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  248  4.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 975  34.43
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  24  0.42
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  412  7.18
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 232  21.47
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  89  1.55
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  547  9.53
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 025  17.87
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  18  0.31
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  83  1.45
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  84  1.46
  Komitety razem 5 737  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  16.70  2 986  96.63
Białowieża 1 997  386  386  19.33  376  97.41
Czeremcha 2 969  374  374  12.60  344  91.98
Czyże 2 007  223  223  11.11  213  95.52
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  9.12  126  93.33
Hajnówka 3 445  456  456  13.24  438  96.05
Kleszczele 2 364  367  367  15.52  350  95.37
Narew 3 256  449  449  13.79  427  95.10
Narewka 3 315  493  493  14.87  477  96.75
Powiat ogółem 39 336  5 974  5 973  15.18  5 737  96.05