A  A+ A+

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 14.75% 15.40% 16.04% 16.69% 17.33% 17.98% 18.62% 19.27% 19.91% 20.56%
danych 15.39% 16.03% 16.68% 17.32% 17.97% 18.61% 19.26% 19.90% 20.55% 21.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  180  2.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  689  10.36
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  389  5.85
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 811  27.23
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  145  2.18
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  918  13.80
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 128  32.00
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  312  4.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  79  1.19
  Komitety razem 6 651  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Borów 4 326  811  811  18.75  787  97.04
Kondratowice 3 647  581  581  15.93  550  94.66
Przeworno 4 116  607  607  14.75  573  94.40
Strzelin 18 602  3 943  3 943  21.20  3 818  96.83
Wiązów 5 965  979  979  16.41  923  94.28
Powiat ogółem 36 656  6 921  6 921  18.88  6 651  96.10