A  A+ A+

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 13.70% 14.92% 16.14% 17.36% 18.58% 19.80% 21.02% 22.24% 23.46% 24.68%
danych 14.91% 16.13% 17.35% 18.57% 19.79% 21.01% 22.23% 23.45% 24.67% 25.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  637  3.52
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 198  6.62
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  77  0.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 526  8.43
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  85  0.47
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  7 924  43.78
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  664  3.67
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  436  2.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 570  25.25
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  775  4.28
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  209  1.15
  Komitety razem 18 101  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Knurów 30 557  6 556  6 552  21.44  6 343  96.81
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  19.84  2 823  96.78
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  25.90  2 291  97.53
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  22.00  1 916  96.82
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  18.46  1 532  95.75
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  20.78  1 372  97.10
Toszek 8 034  1 246  1 246  15.51  1 184  95.02
Wielowieś 4 832  662  662  13.70  640  96.68
Powiat ogółem 91 655  18 722  18 718  20.42  18 101  96.70