A  A+ A+

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 12.94% 13.48% 14.01% 14.55% 15.08% 15.62% 16.16% 16.69% 17.23% 17.76%
danych 13.47% 14.00% 14.54% 15.07% 15.61% 16.15% 16.68% 17.22% 17.75% 18.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  293  3.59
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  821  10.05
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  553  6.77
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 903  23.30
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  143  1.75
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 850  22.65
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 098  25.68
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  391  4.79
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  117  1.43
  Komitety razem 8 169  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chocz 3 786  490  490  12.94  475  96.94
Czermin 3 839  619  619  16.12  563  90.95
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  16.98  1 035  92.91
Gizałki 3 630  508  508  13.99  480  94.49
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  18.30  1 439  96.00
Pleszew 24 039  4 368  4 365  18.16  4 177  95.69
Powiat ogółem 50 046  8 599  8 595  17.17  8 169  95.04