A  A+ A+

Powiat milicki 

milicki
brak 16.27% 16.51% 16.75% 16.98% 17.22% 17.46% 17.70% 17.94% 18.17% 18.41%
danych 16.50% 16.74% 16.97% 17.21% 17.45% 17.69% 17.93% 18.16% 18.40% 18.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  130  2.54
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  550  10.76
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  307  6.01
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 557  30.47
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  116  2.27
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  324  6.34
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 592  31.15
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  485  9.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  49  0.96
  Komitety razem 5 110  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Cieszków 3 774  616  614  16.27  582  94.79
Krośnice 6 412  1 045  1 045  16.30  991  94.83
Milicz 19 575  3 651  3 651  18.65  3 537  96.88
Powiat ogółem 29 761  5 312  5 310  17.84  5 110  96.23