A  A+ A+

Powiat rypiński 

rypiński
brak 11.80% 12.60% 13.40% 14.19% 14.99% 15.79% 16.59% 17.39% 18.18% 18.98%
danych 12.59% 13.39% 14.18% 14.98% 15.78% 16.58% 17.38% 18.17% 18.97% 19.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  137  2.54
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  643  11.90
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  253  4.68
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 249  23.12
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  84  1.55
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 094  20.25
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 698  31.43
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  191  3.54
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  54  1.00
  Komitety razem 5 403  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Rypin 13 384  2 647  2 647  19.78  2 581  97.51
Brzuze 4 332  529  529  12.21  507  95.84
Rogowo 3 887  538  538  13.84  515  95.72
Rypin 5 909  697  697  11.80  679  97.42
Skrwilno 4 844  754  754  15.57  727  96.42
Wąpielsk 3 353  415  415  12.38  394  94.94
Powiat ogółem 35 709  5 580  5 580  15.63  5 403  96.83