A  A+ A+

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 15.92% 16.57% 17.23% 17.88% 18.54% 19.19% 19.84% 20.50% 21.15% 21.81%
danych 16.56% 17.22% 17.87% 18.53% 19.18% 19.83% 20.49% 21.14% 21.80% 22.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  237  2.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  972  8.92
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  73  0.67
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  687  6.30
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  78  0.72
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 195  29.31
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  296  2.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  576  5.28
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 386  40.23
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  15  0.14
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  269  2.47
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  118  1.08
  Komitety razem 10 902  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  22.46  7 625  97.42
Szadek 6 071  1 006  1 006  16.57  961  95.53
Zapolice 4 089  651  651  15.92  630  96.77
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  18.91  1 686  95.52
Powiat ogółem 54 336  11 254  11 249  20.70  10 902  96.92