A  A+ A+

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 15.62% 16.65% 17.67% 18.70% 19.72% 20.75% 21.78% 22.80% 23.83% 24.85%
danych 16.64% 17.66% 18.69% 19.71% 20.74% 21.77% 22.79% 23.82% 24.84% 25.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  277  2.38
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  408  3.50
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  772  6.62
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 746  14.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  256  2.20
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  3 032  26.01
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 412  37.85
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  377  3.23
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  377  3.23
  Komitety razem 11 657  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  18.28  1 189  96.43
Długosiodło 6 145  960  960  15.62  923  96.15
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  21.67  1 118  94.83
Somianka 4 586  1 187  1 187  25.88  1 140  96.04
Wyszków 30 765  6 615  6 615  21.50  6 476  97.90
Zabrodzie 4 578  842  842  18.39  811  96.32
Powiat ogółem 58 259  12 016  12 016  20.63  11 657  97.01