A  A+ A+

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 17.83% 18.57% 19.32% 20.06% 20.81% 21.55% 22.29% 23.04% 23.78% 24.53%
danych 18.56% 19.31% 20.05% 20.80% 21.54% 22.28% 23.03% 23.77% 24.52% 25.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  307  1.61
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 048  5.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 458  7.64
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 507  18.38
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  568  2.98
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 193  6.25
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  9 856  51.65
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  839  4.40
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  308  1.61
  Komitety razem 19 084  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  21.25  2 189  96.90
Dukla 11 848  2 334  2 333  19.69  2 262  96.96
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  23.89  1 995  96.75
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  19.20  2 319  96.91
Korczyna 8 934  1 888  1 888  21.13  1 824  96.61
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  23.54  1 010  98.83
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  25.27  2 676  96.47
Rymanów 13 348  3 270  3 268  24.48  3 168  96.94
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  17.83  1 283  97.34
Jaśliska 1 599  375  375  23.45  358  95.47
Powiat ogółem 90 165  19 697  19 692  21.84  19 084  96.91