A  A+ A+

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 20.10% 20.93% 21.76% 22.59% 23.42% 24.25% 25.08% 25.91% 26.74% 27.57%
danych 20.92% 21.75% 22.58% 23.41% 24.24% 25.07% 25.90% 26.73% 27.56% 28.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  158  2.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  374  5.06
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  34  0.46
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  457  6.19
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 111  15.04
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  127  1.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 018  13.78
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 641  49.29
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  66  0.89
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  234  3.17
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  167  2.26
  Komitety razem 7 387  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Zambrów 18 201  3 660  3 659  20.10  3 560  97.29
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  28.40  543  97.49
Rutki 4 877  1 033  1 033  21.18  918  88.87
Szumowo 3 977  894  894  22.48  872  97.54
Zambrów 7 784  1 592  1 592  20.45  1 494  93.84
Powiat ogółem 36 800  7 736  7 735  21.02  7 387  95.50