A  A+ A+

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 15.98% 16.81% 17.63% 18.46% 19.28% 20.11% 20.94% 21.76% 22.59% 23.41%
danych 16.80% 17.62% 18.45% 19.27% 20.10% 20.93% 21.75% 22.58% 23.40% 24.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  460  2.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 133  12.56
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 134  6.68
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 817  34.25
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  394  2.32
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  869  5.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 178  30.48
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  776  4.57
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  225  1.32
  Komitety razem 16 986  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bielawa 25 627  5 073  5 074  19.80  4 907  96.71
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  24.24  6 656  97.21
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  19.42  1 447  96.47
Piława Górna 5 318  924  924  17.37  884  95.67
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  18.72  1 394  96.20
Łagiewniki 6 087  974  973  15.98  932  95.79
Niemcza 4 795  797  797  16.62  766  96.11
Powiat ogółem 85 536  17 565  17 564  20.53  16 986  96.71