A  A+ A+

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 24.00% 24.40% 24.79% 25.19% 25.58% 25.98% 26.37% 26.77% 27.16% 27.56%
danych 24.39% 24.78% 25.18% 25.57% 25.97% 26.36% 26.76% 27.15% 27.55% 27.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  664  3.48
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 036  5.43
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  87  0.46
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 607  8.42
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  96  0.50
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  7 925  41.52
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  536  2.81
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  199  1.04
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 270  32.85
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  493  2.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  172  0.90
  Komitety razem 19 085  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  24.00  4 073  97.32
Mikołów 31 814  8 893  8 893  27.95  8 681  97.62
Orzesze 15 748  3 796  3 796  24.10  3 699  97.44
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  24.60  1 094  96.22
Wyry 5 786  1 575  1 575  27.22  1 538  97.65
Powiat ogółem 75 407  19 588  19 586  25.97  19 085  97.44