A  A+ A+

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 9.97% 10.82% 11.68% 12.53% 13.39% 14.24% 15.09% 15.95% 16.80% 17.66%
danych 10.81% 11.67% 12.52% 13.38% 14.23% 15.08% 15.94% 16.79% 17.65% 18.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  166  2.92
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  876  15.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  330  5.81
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  60  1.06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 056  36.18
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  132  2.32
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  239  4.21
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 601  28.17
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  127  2.23
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  96  1.69
  Komitety razem 5 683  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Białogard 19 337  3 580  3 580  18.51  3 463  96.73
Białogard 6 169  615  615  9.97  583  94.80
Karlino 7 163  875  875  12.22  837  95.66
Tychowo 5 971  870  870  14.57  800  91.95
Powiat ogółem 38 640  5 940  5 940  15.37  5 683  95.67