A  A+ A+

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 11.42% 12.60% 13.77% 14.95% 16.12% 17.30% 18.47% 19.65% 20.82% 22.00%
danych 12.59% 13.76% 14.94% 16.11% 17.29% 18.46% 19.64% 20.81% 21.99% 23.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  257  2.30
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 601  14.30
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 035  9.25
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  87  0.78
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 900  34.84
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  189  1.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  553  4.94
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 218  28.75
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  221  1.97
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  133  1.19
  Komitety razem 11 194  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  23.17  7 242  96.79
Barwice 7 028  813  813  11.57  772  94.96
Biały Bór 4 288  713  713  16.63  656  92.01
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  16.82  1 231  95.43
Grzmiąca 4 093  535  535  13.07  504  94.21
Szczecinek 7 332  837  837  11.42  789  94.27
Powiat ogółem 62 709  11 675  11 670  18.61  11 194  95.92