A  A+ A+

Powiat głogowski 

głogowski
brak 12.87% 13.96% 15.06% 16.15% 17.24% 18.34% 19.43% 20.52% 21.61% 22.71%
danych 13.95% 15.05% 16.14% 17.23% 18.33% 19.42% 20.51% 21.60% 22.70% 23.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  428  2.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 260  14.57
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 142  7.36
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 730  30.50
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  328  2.11
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  435  2.80
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 448  35.13
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  553  3.57
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  185  1.19
  Komitety razem 15 509  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Głogów 55 033  13 104  13 100  23.80  12 677  96.77
Głogów 5 042  1 027  1 027  20.37  994  96.79
Jerzmanowa 3 420  741  741  21.67  709  95.68
Kotla 3 374  507  507  15.03  473  93.29
Pęcław 1 791  333  333  18.59  320  96.10
Żukowice 2 766  356  356  12.87  336  94.38
Powiat ogółem 71 426  16 068  16 064  22.49  15 509  96.55