A  A+ A+

Powiat górowski 

górowski
brak 12.78% 13.03% 13.29% 13.54% 13.79% 14.05% 14.30% 14.55% 14.80% 15.06%
danych 13.02% 13.28% 13.53% 13.78% 14.04% 14.29% 14.54% 14.79% 15.05% 15.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  93  2.34
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  363  9.13
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  259  6.52
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 040  26.16
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  59  1.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  842  21.18
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 079  27.14
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  194  4.88
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  46  1.16
  Komitety razem 3 975  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Góra 16 419  2 486  2 486  15.14  2 393  96.26
Jemielno 2 514  385  385  15.31  364  94.55
Niechlów 3 974  520  520  13.09  500  96.15
Wąsosz 5 906  755  755  12.78  718  95.10
Powiat ogółem 28 813  4 146  4 146  14.39  3 975  95.88