A  A+ A+

Powiat legnicki 

legnicki
brak 13.95% 14.78% 15.60% 16.43% 17.26% 18.09% 18.91% 19.74% 20.57% 21.39%
danych 14.77% 15.59% 16.42% 17.25% 18.08% 18.90% 19.73% 20.56% 21.38% 22.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  224  2.94
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  774  10.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  510  6.70
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 146  28.20
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  175  2.30
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  908  11.93
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 343  30.78
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  404  5.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  127  1.67
  Komitety razem 7 611  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chojnów 11 315  2 049  2 047  18.09  1 969  96.19
Chojnów 7 652  1 150  1 150  15.03  1 104  96.00
Krotoszyce 2 539  454  454  17.88  440  96.92
Kunice 4 856  1 079  1 079  22.22  1 042  96.57
Legnickie Pole 3 736  729  728  19.49  696  95.60
Miłkowice 5 060  914  914  18.06  871  95.30
Prochowice 6 049  1 266  1 266  20.93  1 211  95.66
Ruja 2 058  287  287  13.95  278  96.86
Powiat ogółem 43 265  7 928  7 925  18.32  7 611  96.04