A  A+ A+

Powiat lubański 

lubański
brak 14.89% 15.56% 16.22% 16.89% 17.55% 18.22% 18.89% 19.55% 20.22% 20.88%
danych 15.55% 16.21% 16.88% 17.54% 18.21% 18.88% 19.54% 20.21% 20.87% 21.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  275  3.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 453  17.82
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  507  6.22
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 646  32.44
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  153  1.88
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  368  4.51
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 049  25.12
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  583  7.15
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  122  1.50
  Komitety razem 8 156  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lubań 18 015  3 751  3 751  20.82  3 608  96.19
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  21.55  766  96.60
Leśna 8 295  1 367  1 367  16.48  1 317  96.34
Lubań 5 219  777  777  14.89  741  95.37
Olszyna 5 411  870  870  16.08  829  95.29
Platerówka 1 332  218  218  16.37  207  94.95
Siekierczyn 4 097  739  739  18.04  688  93.10
Powiat ogółem 46 048  8 515  8 515  18.49  8 156  95.78