A  A+ A+

Powiat oławski 

oławski
brak 15.88% 16.85% 17.81% 18.78% 19.75% 20.72% 21.68% 22.65% 23.62% 24.58%
danych 16.84% 17.80% 18.77% 19.74% 20.71% 21.67% 22.64% 23.61% 24.57% 25.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  277  2.13
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 428  10.98
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  962  7.40
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 732  36.38
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  309  2.38
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  380  2.92
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 115  31.64
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  621  4.77
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  182  1.40
  Komitety razem 13 006  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Oława 25 796  6 594  6 592  25.55  6 385  96.86
Domaniów 4 168  662  662  15.88  629  95.02
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  21.34  3 756  97.18
Oława 11 729  2 311  2 311  19.70  2 236  96.75
Powiat ogółem 59 806  13 432  13 430  22.46  13 006  96.84