A  A+ A+

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 16.15% 16.76% 17.36% 17.97% 18.57% 19.18% 19.78% 20.39% 20.99% 21.60%
danych 16.75% 17.35% 17.96% 18.56% 19.17% 19.77% 20.38% 20.98% 21.59% 22.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  252  2.68
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  945  10.07
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  647  6.89
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 260  24.07
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  177  1.89
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  508  5.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 060  43.25
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  414  4.41
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  125  1.33
  Komitety razem 9 388  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chocianów 10 287  2 111  2 111  20.52  2 034  96.35
Gaworzyce 3 088  624  624  20.21  578  92.63
Grębocice 4 142  669  669  16.15  622  92.97
Polkowice 20 945  4 648  4 650  22.20  4 449  95.68
Przemków 7 075  1 147  1 147  16.21  1 106  96.43
Radwanice 3 696  625  625  16.91  599  95.84
Powiat ogółem 49 233  9 824  9 826  19.96  9 388  95.54