A  A+ A+

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 14.06% 14.63% 15.19% 15.76% 16.33% 16.90% 17.46% 18.03% 18.60% 19.16%
danych 14.62% 15.18% 15.75% 16.32% 16.89% 17.45% 18.02% 18.59% 19.15% 19.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  177  2.90
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 185  19.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  342  5.61
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 315  21.58
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  111  1.82
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  831  13.64
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 871  30.70
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  199  3.27
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  63  1.03
  Komitety razem 6 094  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  19.41  1 890  96.43
Ciechocin 3 156  536  536  16.98  510  95.15
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  14.06  904  94.26
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  19.73  1 726  96.00
Radomin 3 270  556  556  17.00  529  95.14
Zbójno 3 489  569  569  16.31  535  94.02
Powiat ogółem 35 948  6 378  6 378  17.74  6 094  95.55