A  A+ A+

Powiat tucholski 

tucholski
brak 19.32% 19.78% 20.24% 20.71% 21.17% 21.63% 22.09% 22.55% 23.02% 23.48%
danych 19.77% 20.23% 20.70% 21.16% 21.62% 22.08% 22.54% 23.01% 23.47% 23.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  212  2.63
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 005  12.47
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  384  4.76
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 703  33.54
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  180  2.23
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 141  14.16
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 188  27.15
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  191  2.37
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  55  0.68
  Komitety razem 8 059  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  19.60  982  95.16
Gostycyn 4 144  992  992  23.94  929  93.65
Kęsowo 3 530  682  682  19.32  631  92.52
Lubiewo 4 541  968  968  21.32  908  93.80
Śliwice 4 322  964  964  22.30  915  94.92
Tuchola 16 038  3 829  3 828  23.87  3 694  96.50
Powiat ogółem 37 841  8 467  8 466  22.37  8 059  95.19