A  A+ A+

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 14.68% 15.33% 15.97% 16.62% 17.27% 17.92% 18.56% 19.21% 19.86% 20.50%
danych 15.32% 15.96% 16.61% 17.26% 17.91% 18.55% 19.20% 19.85% 20.49% 21.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  613  6.30
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  504  5.18
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  42  0.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  575  5.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 112  11.43
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  244  2.51
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 094  21.53
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 086  42.01
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  301  3.09
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  155  1.59
  Komitety razem 9 726  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  21.15  3 262  97.40
Dołhobyczów 4 910  781  781  15.91  759  97.18
Horodło 4 550  683  683  15.01  652  95.46
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  17.44  1 415  95.87
Mircze 6 442  946  946  14.68  908  95.98
Trzeszczany 3 727  551  551  14.78  526  95.46
Uchanie 4 063  813  813  20.01  779  95.82
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  17.99  1 425  97.14
Powiat ogółem 56 142  10 067  10 066  17.93  9 726  96.62