A  A+ A+

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 13.24% 14.36% 15.48% 16.60% 17.72% 18.84% 19.96% 21.08% 22.20% 23.32%
danych 14.35% 15.47% 16.59% 17.71% 18.83% 19.95% 21.07% 22.19% 23.31% 24.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  319  2.29
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  710  5.10
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  55  0.40
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  877  6.30
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 088  15.00
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  276  1.98
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 274  16.34
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 175  44.36
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  866  6.22
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  281  2.02
  Komitety razem 13 921  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  24.44  4 016  97.67
Bełżec 2 796  541  541  19.35  514  95.01
Jarczów 3 005  589  589  19.60  564  95.76
Krynice 2 855  617  617  21.61  594  96.27
Lubycza Królewska 5 355  709  709  13.24  672  94.78
Łaszczów 5 361  931  931  17.37  891  95.70
Rachanie 4 528  922  922  20.36  863  93.60
Susiec 6 435  1 444  1 444  22.44  1 383  95.78
Tarnawatka 3 254  587  587  18.04  563  95.91
Telatyn 3 556  672  672  18.90  640  95.24
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  19.84  1 751  97.01
Tyszowce 4 851  822  822  16.94  788  95.86
Ulhówek 4 233  705  705  16.65  682  96.74
Powiat ogółem 72 154  14 456  14 456  20.03  13 921  96.30