A  A+ A+

Powiat włodawski 

włodawski
brak 17.62% 18.13% 18.65% 19.16% 19.67% 20.19% 20.70% 21.21% 21.72% 22.24%
danych 18.12% 18.64% 19.15% 19.66% 20.18% 20.69% 21.20% 21.71% 22.23% 22.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  225  3.46
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  592  9.11
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  41  0.63
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  383  5.90
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 126  17.33
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  163  2.51
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 224  18.84
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 395  36.86
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  168  2.59
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  180  2.77
  Komitety razem 6 497  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Włodawa 11 727  2 668  2 668  22.75  2 611  97.86
Hanna 2 628  479  479  18.23  451  94.15
Hańsk 3 105  547  547  17.62  524  95.80
Stary Brus 1 783  393  393  22.04  375  95.42
Urszulin 3 428  628  628  18.32  608  96.82
Włodawa 4 886  927  927  18.97  891  96.12
Wola Uhruska 3 404  655  655  19.24  642  98.02
Wyryki 2 300  423  423  18.39  395  93.38
Powiat ogółem 33 261  6 720  6 720  20.20  6 497  96.68