A  A+ A+

Powiat brzeski 

brzeski
brak 15.42% 16.17% 16.92% 17.67% 18.42% 19.17% 19.91% 20.66% 21.41% 22.16%
danych 16.16% 16.91% 17.66% 18.41% 19.16% 19.90% 20.65% 21.40% 22.15% 22.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  370  2.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 347  10.00
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 053  7.82
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 554  33.80
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  313  2.32
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  664  4.93
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 139  30.72
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  769  5.71
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  263  1.95
  Komitety razem 13 472  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brzeg 29 954  6 861  6 861  22.91  6 669  97.20
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  18.90  1 065  96.29
Grodków 15 750  2 429  2 429  15.42  2 331  95.97
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  16.14  1 650  96.49
Lubsza 7 277  1 135  1 135  15.60  1 097  96.65
Olszanka 3 989  694  694  17.40  660  95.10
Powiat ogółem 73 416  13 935  13 935  18.98  13 472  96.68