A  A+ A+

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 10.22% 11.01% 11.79% 12.58% 13.37% 14.16% 14.94% 15.73% 16.52% 17.30%
danych 11.00% 11.78% 12.57% 13.36% 14.15% 14.93% 15.72% 16.51% 17.29% 18.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  209  2.33
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  583  6.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  637  7.09
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 872  31.95
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  203  2.26
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 524  16.96
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 299  25.58
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  505  5.62
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  156  1.74
  Komitety razem 8 988  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Byczyna 7 636  1 256  1 256  16.45  1 193  94.98
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  18.09  5 363  96.79
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  10.22  588  98.16
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  17.32  1 844  95.10
Powiat ogółem 55 325  9 339  9 335  16.87  8 988  96.28