A  A+ A+

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 8.56% 9.26% 9.96% 10.66% 11.36% 12.06% 12.75% 13.45% 14.15% 14.85%
danych 9.25% 9.95% 10.65% 11.35% 12.05% 12.74% 13.44% 14.14% 14.84% 15.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  179  2.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  466  7.03
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  610  9.20
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 315  49.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  268  4.04
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  300  4.52
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 045  15.75
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  372  5.61
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  78  1.18
  Komitety razem 6 633  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Gogolin 10 148  1 199  1 199  11.82  1 136  94.75
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  15.55  2 869  96.83
Strzeleczki 6 148  526  526  8.56  492  93.54
Walce 4 713  533  533  11.31  504  94.56
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  13.39  1 632  94.99
Powiat ogółem 52 893  6 939  6 939  13.12  6 633  95.59