A  A+ A+

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 16.63% 17.48% 18.34% 19.19% 20.05% 20.90% 21.75% 22.61% 23.46% 24.32%
danych 17.47% 18.33% 19.18% 20.04% 20.89% 21.74% 22.60% 23.45% 24.31% 25.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  124  1.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  334  3.14
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  698  6.56
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 377  12.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  266  2.50
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 221  11.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 045  56.80
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  409  3.84
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  169  1.59
  Komitety razem 10 643  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brzozów 21 404  4 491  4 490  20.98  4 333  96.50
Domaradz 4 865  809  809  16.63  795  98.27
Dydnia 6 567  1 159  1 159  17.65  1 102  95.08
Haczów 7 434  1 395  1 395  18.77  1 357  97.28
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  25.17  1 459  97.53
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  24.75  1 597  94.33
Powiat ogółem 53 054  11 044  11 042  20.81  10 643  96.39