A  A+ A+

Powiat jasielski 

jasielski
brak 18.50% 19.31% 20.12% 20.93% 21.74% 22.55% 23.36% 24.17% 24.98% 25.79%
danych 19.30% 20.11% 20.92% 21.73% 22.54% 23.35% 24.16% 24.97% 25.78% 26.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  320  1.46
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  751  3.42
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 550  7.05
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 294  14.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 235  5.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 425  6.48
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  11 231  51.08
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 961  8.92
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  222  1.01
  Komitety razem 21 989  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Jasło 30 345  8 073  8 072  26.60  7 823  96.92
Brzyska 5 134  1 194  1 193  23.24  1 135  95.14
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  26.56  1 763  96.76
Jasło 13 454  3 192  3 191  23.72  3 095  96.99
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  23.48  1 606  95.77
Krempna 1 605  297  297  18.50  275  92.59
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  24.90  1 823  96.76
Osiek Jasielski 4 271  920  919  21.52  892  97.06
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  18.85  1 862  97.49
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  24.15  1 715  95.12
Powiat ogółem 93 974  22 773  22 768  24.23  21 989  96.58