A  A+ A+

Powiat leski 

leski
brak 20.61% 22.31% 24.01% 25.70% 27.40% 29.10% 30.80% 32.50% 34.19% 35.89%
danych 22.30% 24.00% 25.69% 27.39% 29.09% 30.79% 32.49% 34.18% 35.88% 37.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  109  2.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  262  5.06
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  308  5.94
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 381  26.66
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  141  2.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  478  9.23
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 217  42.79
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  193  3.73
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  92  1.78
  Komitety razem 5 181  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Baligród 2 656  569  569  21.42  549  96.49
Cisna 1 495  562  562  37.59  522  92.88
Lesko 9 436  2 169  2 169  22.99  2 086  96.17
Olszanica 4 730  975  975  20.61  928  95.18
Solina 4 553  1 142  1 142  25.08  1 096  95.97
Powiat ogółem 22 870  5 417  5 417  23.69  5 181  95.64