A  A+ A+

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 10.75% 11.97% 13.18% 14.40% 15.61% 16.83% 18.05% 19.26% 20.48% 21.69%
danych 11.96% 13.17% 14.39% 15.60% 16.82% 18.04% 19.25% 20.47% 21.68% 22.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  274  2.41
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 333  11.72
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  39  0.34
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  763  6.71
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  56  0.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 735  41.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  193  1.70
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  450  3.96
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 055  26.86
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  317  2.79
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  158  1.39
  Komitety razem 11 373  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  22.91  6 763  97.24
Gardeja 6 494  698  698  10.75  660  94.56
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  15.20  1 238  95.67
Prabuty 10 464  1 583  1 583  15.13  1 517  95.83
Ryjewo 4 429  632  632  14.27  599  94.78
Sadlinki 4 541  622  622  13.70  596  95.82
Powiat ogółem 64 805  11 785  11 784  18.18  11 373  96.51