A  A+ A+

Powiat sztumski 

sztumski
brak 10.55% 11.46% 12.38% 13.29% 14.21% 15.12% 16.03% 16.95% 17.86% 18.78%
danych 11.45% 12.37% 13.28% 14.20% 15.11% 16.02% 16.94% 17.85% 18.77% 19.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  165  3.23
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  607  11.87
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  21  0.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  300  5.87
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  32  0.63
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 094  40.95
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  88  1.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  290  5.67
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 042  20.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  393  7.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  81  1.58
  Komitety razem 5 113  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  15.05  1 064  93.66
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  10.55  287  94.10
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  10.57  326  93.95
Stary Targ 5 043  592  592  11.74  552  93.24
Sztum 15 509  3 057  3 053  19.69  2 884  94.46
Powiat ogółem 34 278  5 438  5 433  15.85  5 113  94.11