A  A+ A+

Powiat chełmski 

chełmski
brak 14.28% 15.14% 16.00% 16.85% 17.71% 18.57% 19.43% 20.29% 21.14% 22.00%
danych 15.13% 15.99% 16.84% 17.70% 18.56% 19.42% 20.28% 21.13% 21.99% 22.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  240  2.05
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  397  3.39
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  29  0.25
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  502  4.28
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 913  16.32
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  116  0.99
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  4 625  39.46
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 392  28.94
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  335  2.86
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  172  1.47
  Komitety razem 11 721  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  17.44  627  97.51
Białopole 2 609  441  441  16.90  424  96.15
Chełm 11 100  2 538  2 538  22.86  2 466  97.16
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  18.37  970  95.85
Dubienka 2 149  413  413  19.22  400  96.85
Kamień 3 287  632  632  19.23  606  95.89
Leśniowice 3 167  578  578  18.25  554  95.85
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  15.53  530  95.32
Ruda-Huta 3 789  828  828  21.85  782  94.44
Sawin 4 664  906  906  19.43  858  94.70
Siedliszcze 5 624  828  828  14.72  787  95.05
Wierzbica 4 296  883  882  20.53  838  95.01
Wojsławice 3 319  667  666  20.07  645  96.85
Żmudź 2 656  526  526  19.80  508  96.58
Rejowiec 5 400  771  771  14.28  726  94.16
Powiat ogółem 64 838  12 222  12 220  18.85  11 721  95.92