A  A+ A+

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 14.66% 15.27% 15.87% 16.48% 17.08% 17.69% 18.30% 18.90% 19.51% 20.11%
danych 15.26% 15.86% 16.47% 17.07% 17.68% 18.29% 18.89% 19.50% 20.10% 20.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  235  3.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  914  13.38
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  362  5.30
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 405  35.21
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  148  2.17
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  210  3.07
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 163  31.66
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  292  4.27
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  102  1.49
  Komitety razem 6 831  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  20.72  3 337  96.39
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  18.64  1 247  95.41
Lubawka 9 281  1 810  1 810  19.50  1 727  95.41
Marciszów 3 765  552  552  14.66  520  94.20
Powiat ogółem 36 764  7 132  7 131  19.40  6 831  95.79