A  A+ A+

Powiat lubiński 

lubiński
brak 19.20% 19.72% 20.24% 20.76% 21.28% 21.81% 22.33% 22.85% 23.37% 23.89%
danych 19.71% 20.23% 20.75% 21.27% 21.80% 22.32% 22.84% 23.36% 23.88% 24.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  600  3.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 133  11.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 250  6.54
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 555  29.08
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  369  1.93
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  733  3.84
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 529  39.41
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  608  3.18
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  328  1.72
  Komitety razem 19 105  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lubin 59 779  14 595  14 592  24.41  14 173  97.13
Lubin 11 263  2 323  2 323  20.63  2 259  97.24
Rudna 6 029  1 206  1 205  19.99  1 146  95.10
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  19.20  1 527  96.83
Powiat ogółem 85 286  19 701  19 697  23.10  19 105  96.99