A  A+ A+

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 13.74% 14.90% 16.06% 17.22% 18.38% 19.54% 20.70% 21.86% 23.02% 24.18%
danych 14.89% 16.05% 17.21% 18.37% 19.53% 20.69% 21.85% 23.01% 24.17% 25.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  196  2.05
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 382  14.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  404  4.22
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 408  14.70
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  114  1.19
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  3 250  33.94
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 452  25.60
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  282  2.94
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  89  0.93
  Komitety razem 9 577  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lipno 11 679  2 417  2 417  20.70  2 272  94.00
Bobrowniki 2 443  495  495  20.26  471  95.15
Chrostkowo 2 422  336  336  13.87  321  95.54
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  14.13  854  95.21
Kikół 5 735  1 453  1 453  25.34  1 368  94.15
Lipno 9 176  1 571  1 571  17.12  1 489  94.78
Skępe 6 084  1 185  1 185  19.48  1 129  95.27
Tłuchowo 3 633  499  499  13.74  466  93.39
Wielgie 5 298  1 270  1 270  23.97  1 207  95.04
Powiat ogółem 52 819  10 123  10 123  19.17  9 577  94.61