A  A+ A+

Powiat rycki 

rycki
brak 19.91% 20.62% 21.33% 22.04% 22.75% 23.46% 24.17% 24.88% 25.59% 26.30%
danych 20.61% 21.32% 22.03% 22.74% 23.45% 24.16% 24.87% 25.58% 26.29% 27.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  333  3.07
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 073  9.90
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  38  0.35
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  568  5.24
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 173  10.82
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  136  1.25
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 575  23.76
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 002  27.70
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 802  16.63
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  139  1.28
  Komitety razem 10 839  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dęblin 13 725  3 216  3 215  23.42  3 095  96.27
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  19.91  1 129  96.00
Nowodwór 3 390  704  704  20.77  682  96.88
Ryki 17 020  4 281  4 281  25.15  4 122  96.29
Stężyca 4 450  1 136  1 136  25.53  1 084  95.42
Ułęż 2 784  752  752  27.01  727  96.68
Powiat ogółem 47 275  11 265  11 264  23.83  10 839  96.23